บทบาททางการเมืองและนโยบายของพรรคริพับลิกันต่อสหรัฐอเมริกา

พรรคริพับลิกันก่อตั้งขึ้นโดยนาย อับราฮัม ลินคอล์น ในปี ค.ศ 1854 โดยการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับระบบการกดขี่ และการค้าทาส ได้แยกตัวออกมาจากพรรค วิก(Whig Party) ในการเลือกตั้งปี ค.ศ 1860 นายอับราฮัม ลินคอล์น ได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง รัฐทางใต้ของสหรัฐฯที่นิยมนำแรงงานทาสผิวดำมาทำงานในไร่ฝ้ายนั้น ไม่พอใจในนโยบายเลิกทาส พรรคริพับลิกันที่นำโดย อับราฮัม ลินคอล์น จึงประกาศแยกตัวออกไป และนำพาไปสู่สงครามการเมืองในสหรัฐฯ สงครามกลางเมืองดำเนินไปนานถึง 4 ปีก็จบลงโดยชัยชนะของฝ่ายรัฐทางเหนือ

หลังจากสงครามการเมืองจบลง  นายอับราฮัม ลินคอล์นได้รณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานทาสออกไปทุกภาคส่วนนอกจากภาคเหนือที่มีมาก่อนอยู่แล้ว และพยายามดำเนินโดยใช้นโยบายสายกลางเพื่อเกลี้ยกล่อมและชักจูงสมาชิกพรรคเดโมแครตสายสงครามเพื่อให้มาอยู่ด้วยกับตน ต่อมาลินคอล์นพบว่านโยบายของเขาถูกโจมตีจากรอบด้าน จนกระทั่งนำมาสู่งการลอบสังหารนายลินคอล์นโดยนาย จอห์น วิลค์ส บูธ ผู้สนับสนุนรัฐทางใต้

จาการก่อตั้งพรรคริพับลิกันตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาจนถึงยุคปัจจุบันนโยบายของริพับลิกันก็จะเหมือนกับนโยบายของพรรคการเมืองทั่วๆไป มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย จนมาถึงสมัยของนาย จอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช หรือว่าบุชผู้พ่อ โดยบุชผู้พ่อนั้นดำเนินนโยบายสายเหยี่ยวโดยการแทรกแซงตะวันออกกลาง และได้สั่งทหารให้เคลื่อนไหวใน ปานามา และเมื่อมาถึงจุดๆหนึ่งมันคือผลลัพ์ที่ทำให้เศรษฐภายในประเทศย่ำแย่ลง และต้องรื้อฟื้นการเก็บภาษีขึ้นมาใหม่ ทั้งที่ตอนรับตำแหน่งได้ให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะไม่มีภาษีใหม่ และก็ทำให้เขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในปี ค.ศ 1992 โดยนายบิล คลินตัน สามารถคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ไปได้

หลังจากแพ้การเลือกตั้งในปี ค.ศ 1992 ให้แก่นายบิล คลินตันจากฝั่งเดโมแครต  ทางฝั่งริพับลิกันก็กลับมาตั้งขบวนวางแผนโดยผลักดันนาย จอร์จ ดับเบิลยู บุช หรือ บุชผู้ลูก ที่จะเข้ามาสานงานต่อจากที่พ่อของตนเองเคยทำเอาไว้

โดยเฉพาะนโยบายที่มุ่งเข้าไปใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงในตะวันออกกลาง โดยระหว่างหาเสียงนั้นทางพรรคริพับลิกันได้ชูนโยบายและสัญญาประชาคมกับคนอมเริกันไว้ว่า ฟื้นฟูความภาคภูมิใจของทำเนียบขาว และได้บอกกับประชาชนว่าจะทำการลดภาษีครั้งใหญ่เพื่อนำเงินส่วนที่เหลือจากร่างงบประมานจำนวกมากมาคืนให้ต่อผู้เสียภาษี และยังสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีส่วนร่วมและสนับสนุนทางการเงินในโครงการของรัฐบาลกลาง ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนการขุดเจาะน้ำมัน และรักษางบดุลของงบประมานกลางสหรัฐฯ และปรับปรุงเสริมสร้างกำลังทางทหารของประเทศให้มากขึ้น