บทบาททางการเมืองและนโยบายของพรรคริพับลิกันต่อสหรัฐอเมริกา

August 19, 2016 admin 0

พรรคริพับลิกันก่อตั้งขึ้นโดยนาย อับราฮัม ลินคอล์น ในปี ค.ศ 1854 โดยการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับระบบการกดขี่ และการค้าทาส ได้แยกตัวออกมาจากพรรค วิก(Whig Party) ในการเลือกตั้งปี ค.ศ 1860 นายอับราฮัม ลินคอล์น ได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง รัฐทางใต้ของสหรัฐฯที่นิยมนำแรงงานทาสผิวดำมาทำงานในไร่ฝ้ายนั้น ไม่พอใจในนโยบายเลิกทาส พรรคริพับลิกันที่นำโดย อับราฮัม ลินคอล์น จึงประกาศแยกตัวออกไป และนำพาไปสู่สงครามการเมืองในสหรัฐฯ สงครามกลางเมืองดำเนินไปนานถึง […]