ปัญหาประชาธิปไตยในระบบการเมืองอเมริกา

April 2, 2019 admin 0

การปกครองในรูปแบบระบอบประชาธิปไตย หาใช่การปกครองที่สมบูรณ์แบบไม่ แม้แต่ในประเทศที่มีการปกครองโดยใช้หลักการประชาธิปไตย อย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา การปกครองในระบอบนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ หากแต่ประเทศเหล่านี้ก็ยังคงเป็นตัวอย่างของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสากลนี้อยู่อย่างเหนียวแน่น แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ก็มีการกระทำที่ไม่ได้มาจากหลักพื้นฐานการปกครองอันอยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งปรากฏให้เห็นมาโดยตลอดและก็ยังมีให้เห็นโดยทั่วไป เช่น กรณีที่ประธานาธิบดีมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการออกกฏหมาย โดยส่วนใหญ่อำนาจในด้านนี้ จะใช้ก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีต้องการออกกฎหมายโดยไม่ผ่านกระบวนพิจารณา รวมทั้งไม่ต้องอนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งรัฐสภาของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ ทุกคนล้วนเคยใช้อำนาจนี้มาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น แม้แต่ ประธานาธิบดี Donald Trump เองก็ยังได้ใช้อำนาจนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าสาบานตนรับตำแหน่ง แม้แต่การเลือกตั้งในสหรัฐฯเอง ก็ยังพบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงปรากฎให้เห็นอยู่อย่างเด่นชัด เช่น […]