• ปัญหาประชาธิปไตยในระบบการเมืองอเมริกา

    การปกครองในรูปแบบระบอบประชาธิปไตย หาใช่การปกครองที่สมบูรณ์แบบไม่ แม้แต่ในประเทศที่มีการปกครองโดยใช้หลักการประชาธิปไตย อย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา การปกครองในระบอบนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ หากแต่ประเทศเหล่านี้ก็ยังคงเป็นตัวอย่างของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสากลนี้อยู่อย่างเหนียวแน่น แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ก็มีการกระทำที่ไม่ได้มาจากหลักพื้นฐานการปกครองอันอยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งปรากฏให้เห็นมาโดยตลอดและก็ยังมีให้เห็นโดยทั่วไป เช่น กรณีที่ประธานาธิบดีมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการออกกฏหมาย โดยส่วนใหญ่อำนาจในด้านนี้ จะใช้ก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีต้องการออกกฎหมายโดยไม่ผ่านกระบวนพิจารณา รวมทั้งไม่ต้องอนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งรัฐสภาของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ ทุกคนล้วนเคยใช้อำนาจนี้มาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น แม้แต่ ประธานาธิบดี Donald Trump เองก็ยังได้ใช้อำนาจนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าสาบานตนรับตำแหน่ง แม้แต่การเลือกตั้งในสหรัฐฯเอง ก็ยังพบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงปรากฎให้เห็นอยู่อย่างเด่นชัด เช่น […]

  • นโยบายของพรรครีพับลิกันพรรคการเมืองในสหรัฐฯ

    2018 หากย้อนไปในการประชุมใหญ่ ที่ Cleveland ,รัฐ Ohio ปี 2016 ตอนนั้นได้มีการแถลงนโยบายของพรรครีพับลิกัน ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีออกมา โดยนโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นอิทธิพลอันแข็งแกร่งโดยตรงของนาย Donald trump ที่ในตอนเขาเป็นผู้แทนพรรค ในการเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งมาพร้อมกับค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมของพรรครีพับลิกัน โดย พรรคริพับลิกัน เป็นพรรคสายอนุรักษ์นิยม เป็น 1 ใน 2 พรรคใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคนล่าสุดที่มาจากพรรคนี้ […]

  • สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์พรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกา

    เราอาจจะเห็นตามข่าวสาร หรือสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ จากพรรคการเมืองทั้งสองพรรคได้แก่ พรรคริพลับลิกันและพรรคเดโมแครต  ซึ่งหลาย ๆคนคงสังเกตเห็นกันว่า ทั้งสองพรรคนี้จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพรรคอยู่นั่นได้แก่ “ช้าง” อันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพรรคริพลับลิกัน และ “ลา” อันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพรรคเดโมแครต  แต่ว่าทำไมถึงต้องเป็น “ลา” กับ “ช้าง” มันมีความเป็นมายังไง เราจะมาไขข้อสงสัยของคุณเอง ในปี พ.ศ. 2371 เป็นปีที่มีการเริ่มการใช้สัญลักษณ์ […]

คลิปวีดีโอความเคลื่อนไหวของพรรค

อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน